tajnistvo@haz.hr

E-mail

Lašćinska cesta 31a, Zagreb

Adresa

Čestitamo prof.dr.sc. Zoranu Tomiću na izboru za rektora Sveučilišta u Mostaru!

Tomić je 1995. osnovao Hrvatsku akademsku zajednicu BiH.

Zoran Tomić, redoviti je Sveučilišni profesor i aktualni dekan Filozofskog fakulteta u Mostaru. Školovao se na Sveučilištu u Mostaru, Zagrebu i Sarajevu. Programe izobrazbe prošao je u SAD-u, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Jedan je od najplodnijih znanstvenika na Sveučilištu u Mostaru.

Napisao je 15 knjiga od kojih je pet udžbenika obvezna literatura na brojnim Sveučilištima u BiH, Hrvatskoj i susjednim zemljama. Ističu se: Odnosi s javnošću-Teorija i praksa, Teorije odnosa s javnošću, Politički odnosi s javnošću, Osnove političkog komuniciranja, Politički marketing, Izborni marketing, Izbori u BiH, Javno komuniciranje, PR blog i dr.

Također je objavio više od 70 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao i izlagao na brojnim znanstvenim konferencijama u domovini i inozemstvu.

Poznati je politički i medijski analitičar i nastupao je na brojnim nacionalnim TV kućama. Član je Vijeća za znanost BiH, Upravnog odbora Agencije za razvitak visokog obrazovanja i unapređenju kvalitete BiH, suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH. Profesor je i na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Dubrovniku. Za svoj rad dobio je više domaćih i međunarodnih nagrada. Rođen je u Ljubuškom a živi u Mostaru.

Podijeli

Učlani se u HAZ

Učlani se u Hrvatsku akademsku zajednicu klikom na gumb.