tajnistvo@haz.hr

E-mail

Lašćinska cesta 31a, Zagreb

Adresa

Konstitutivnost hrvatskog naroda u BiH

Budući da je ravnopravnost triju konstitutivnih naroda zajamčena Mirovnim sporazumom o BiH potpisanim u Daytonu i ustavom BiH, Budući da je poštivanje ovog načela u samim temeljima na ovim dokumentima konstituirane države,

Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ovih temeljnih načela dovelo do oduzimanja političkog subjektiviteta Hrvatskom narodu u BiH, Budući da bez političkog subjektiviteta nema načina realizacije političke volje, pa time ni konstitutivnosti jednog od naroda BiH,

Budući da je bitno upozoriti na propuštanje svih dosadašnjih prilika da se pravo Hrvatskog naroda da sam bira svoje političke predstavnike zaštititi vladavinom prava, Potaknuti sustavnim, dugotrajnim i planskim dekonstituiranjem Hrvata u Bosni i Hercegovini,

Imajući u vidu političke, gospodarske i sigurnosne implikacije takvog stanja za samu BiH, ali i za Republiku Hrvatsku te čitavu JI Europu,

Zabrinuti zbog najava ukidanja konstitutivnosti i konstitutivnih prava Hrvata u BiH, Uvjereni u nužnost i ostvarivost jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini;

Odlučni u zastupanju prava svakog, pa i hrvatskog naroda, da sam izabire svoje predstavnike na svim razinama vlasti,

IX. Sabor Hrvatske akademske zajednice na zasjedanju održanom 15. prosinca 2018. godine u Zagrebu, donosi

Deklaraciju o konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

PODRŽAVAMO ustrajnu aktivnost hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, okupljenih unutar Hrvatskog narodnog sabora, u borbi za povratak jednakopravnosti hrvatskog naroda, koja je izgubljena nasilnim i protupravnim derogiranjem njihovih kolektivnih prava koja su im zajamčena Daytonskim mirovnim sporazumom i ugrađena u same temelje višenacionalne i složene države BiH; ohrabrujemo ih u nastojanjima za institucionalnim reformama temeljenim na načelima federalizma, decentralizacije i legitimnog zastupanja;

POZDRAVLJAMO nastojanja predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Republike Hrvatske, kao i zastupnika u Europskom parlamentu, usmjerena na zaštitu ravnopravnosti i povratak konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH, te njihov angažman u promoviranju i trasiranju pristupa BiH u euroatlantske integracije;

POZIVAMO REPUBLIKU HRVATSKU na nastavak zagovaranja jednakopravnosti i stvarne konstitutivnosti Hrvatskog naroda u BiH, pojačavanje svih mjera i aktivnosti usmjerenih na zaustavljanje njihova iseljavanja i nestanka Hrvata iz Bosne i Hercegovine; a naročito kroz pomoć obrazovnim, zdravstvenim i kulturnim institucijama, te poticanje investicija i zapošljavanja i projekata prekogranične suradnje,

POZIVAMO PREDSTAVNIKE SVIH KONSTITUTIVNIH NARODA, posebice Bošnjaka, da se distanciraju od politike koja stabilnost BiH vidi u dominaciji i supremaciji nad drugima, umjesto u primjeni načela jednakopravnosti i suradnje,

POZIVAMO INSTITUCIJE MEĐUNARODNE ZAJEDNICE na uravnotežen pristup u zaštiti jednakopravnosti i konstitutivnosti sva tri naroda i otklanjanje svih nametnutih rješenja koja su dovela do drastičnog ugrožavanja ravnopravnosti triju naroda u BiH, na pružanje pomoći europskom putu BiH i uskraćivanje podrške politikama koje, oduzimanjem, negiranjem i najavom ukidanja konstitutivnih prava, stvaraju politički i svaki drugi disbalans, jačaju dezintegracijske snage i slabe funkcionalnost BiH;

Pozivamo i sve članove akademske zajednice, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, na osobno djelovanje u promoviranju vladavine prava, poštivanja ustava i zakona, jednakopravnosti konstitutivnih naroda, djelovanje na smanjivanju nepovjerenja, angažman na poticanju razumijevanja i tolerancije, kako bi BiH što prije ostvarila ideal demokratskog, funkcionalnog i pravednog društva.

Izvjestitelj: doc. dr. sc. Antonio Sesar, povjerenik Hrvatske akademske zajednice za Bosnu i Hercegovinu