tajnistvo@haz.hr

E-mail

Lašćinska cesta 31a, Zagreb

Adresa

Kontakt

Želiš postati član HAZ-a?

Postani član HAZ-a već danas u samo pet koraka.

1. Preuzmi pristupnicu ovdje.

2. Ispuni pristupnicu.

Email

tajnistvo@haz.hr

Adresa

Lašćinska cesta 31a, 10000 Zagreb

Web stranica

www.haz.hr